Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?ehled - Protecting Confidential Data (Enterprise Strategy Group)

20.04.2006
Viz také komentá? na New independent survey shows big gap in data protection.

Ze záv?r? mj. (zpracovánno na základ? odpov?dí 227 bezpe?nostních profesionál?):
  • 47% of all respondents said that more than half of their company s data can be classified as confidential.
  • Alarmingly, only 18% of respondents said that this data is adequately protected.
  • In addition, only 23% of respondents believe that their current security technologies can completely enforce their data security policies.
Zdroj: http://www.ncipher.com/esgpromotion
Autor: JP


<<- novější - Zabezpe?te vaši sít za firewalllem
E-mail a autentizace - starší ->>
Design: Webdesign