Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

E-mail a autentizace

20.04.2006
Jako sou?ást boje proti spamu a phishingu je autentizace e-mailové pošty používána v poslední dob? stále ?ast?ji. Autor poukazuje na nezbytnost správné implementace t?chto postup?.

Viz také další ?lánek k tomuto typu problematiky - Microsoft Faces Tough Sell For Sender ID .
Zdroj: http://news.com.com/Danger+Authenticating+e-mail+can+break+it/2100-7349_3-6062953.html?tag=nefd.lede
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - P?ehled - Protecting Confidential Data (Enterprise Strategy Group)
Draft - CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES) - starší ->>
Design: Webdesign