Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

ewido anti-malware: recept na spyware od n?meckých mladík?

14.04.2006
Úvod:
Populární pojem malware zahrnuje celou ?adu škodlivého software, který m?že uživateli zp?sobit ztrátu osobních dat, financí nebo výkonu po?íta?e. Boji proti tomuto typu nebezpe?í se v?nuje stále v?tší pozornost. Se zajímavým nástrojem pro boj proti malware p?išla n?mecká spole?nost, kterou založili t?i n?me?tí st?edoškoláci.
Zdroj: http://www.zive.cz/h/Viryabezpecnost/AR.asp?ARI=128996
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !

Spyware - b?ezen 2006 - 10 nejv?tších hrozeb (podle Sunbelt Software) - starší ->>
Design: Webdesign