Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Liang-Lai urychlují kolizi MD5 do cca 4 hodin na 1.7 GHz PC, zefektiv?ují moji metodu a opravují podmínky Wangové

24.11.2005
Nedávno Stach-Liu naprogramovali moji metodu hledání kolizí MD5 a v e-mailu slíbili, že budou zdroj citovat, ale zatím tak na webu neu?inili... Z jiného (tentokrát solidního kryptografického) soudku je sou?asná práce dvojice Liang-Lai: Improved Collision Attack on Hash Function MD5, kde popisují (1) že Wangová neuvedla správné podmínky realizace p?íslušné diferen?ní cesty (pozn.: na to narazilo mnoho tým? a nedokázalo to p?ekonat, protože to chce tužku, gumu a desítky hodin po?ítání nimravých ?ísílek a b?da jak ud?láte chybu), (2) napravují tyto podmínky a tím také vylepšují efektivitu hledání (3) optimalizují moji p?vodní metodu dalšími triky, takže suma sumárum mají na srovnatelném stroji jako já kolize za ?ty?i hodiny. P?edpokládám, že b?hem p?íštího roku bude kolize MD5 dosažitelná do deseti minut.
Zdroj: http://eprint.iacr.org/2005/425
Autor: VK


<<- novější - Nessus 3 - skener zranitelností - p?ipravována nová verze
Uvoln?na nová verze Microsoft AntiSpyware - starší ->>
Design: Webdesign