Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Kolizi SHA-1 lze dnes nalézt se 160 tisíci $ za 127 dní nebo s 10 miliony $ za 2 dny

13.11.2005
Satohova práce obsahuje návrh hardware, který by nalezl kolize podle návrhu Wangové se složitostí 2^69. Navrhuje se architektura LSI na bázi 0.13-μm CMOS. Na základ? toho byla vypo?ítána rychlost, velikost a spot?eba HW. Za 10 milion? dolar? lze sestavit zákaznický hardwarový systém, který by sestával z 303 PC, každý s 16 deskami (na každé je 32 jader SHA-1), pracujícími paraleln?. Útok by trval 127 dní.

Poznamenejme, že mezitím došlo ke snížení složitosti metody Wangové na 2^63. To p?vodní práci 64 krát zlev?uje nebo 64 krát urychluje, podle toho, kolik se investuje a nakoupí HW. Tím se útok dostává do roviny prakticky realizovatelného experimentu.

HW a metoda jsou popsány v p?ísp?vku

Akashi Satoh: Hardware Architecture and Cost Estimates for Breaking SHA-1, ISC 2005, Singapore, September 20-23, 2005, LNCS 3650, pp. 259-273, 2005.
Zdroj: http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/conf/isw/isc2005.html#Satoh05
Autor: VK


<<- novější - Pozvánka na konfererenci IT SECURITY GigaCon (vstup zdarma)
Pot?ebujete bezpe?n? vy?istit disk? - starší ->>
Design: Webdesign