Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Taktika útoku na Wordpress je obdobná taktikám p?i útocích na banky

17.04.2013
V obou p?ípadech byl použit botnet z kompromitovaných domácích po?íta?? k útok?m na servery tak, aby byla vytvo?ena podstatn? razantn?jší sí?.
Viz také komentá? - Hackers Using Brute-Force Attacks to Harvest WordPress Sites.
Zdroj: http://www.networkworld.com/news/2013/041613-tactics-of-wordpress-attackers-similar-268753.html
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Zpráva spole?nosti NQ: Mobile’s 2012 Security Report
T?i nové bezpe?nostní mýty, nap?. pro? vzdálený výmaz je jen pohádkou - starší ->>
Design: Webdesign