Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 11/2013

18.03.2013
Pravidelné informace z bezpe?nosti IT, které se objevily v uplynulém týdnu. Najdete zde mj. p?ehled hrozeb (pro podnikání) z internetu, skeptická vyjád?ení ohledn? dosažení pot?ebné bezpe?nosti Javy v dohledné dob?, popis nových útok? proti SSL. N?které ?lánky se také vrací k p?edchozím DDoS útok?m v ?R.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-black-hat-europe-2013/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - USB modemy od Huawei jsou zranitelné
Desítka hrozeb z internetu - ty, co mohou narušit podnikání - starší ->>
Design: Webdesign