Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 13/2013

01.04.2013
Pravidelné informace z bezpe?nosti IT, které se objevily v uplynulém týdnu. Je zde n?kolik zpráv p?ehledového typu (nap?. zpráva spole?nosti Palo Alto konstatuje, že antivirový SW neumí pojednat nový malware). Širokou reakci médií vyvolal dosud nejv?tší útok DDoS a p?edm?tem útok? jsou znovu americké banky
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-nezaplatovane-verze-javy-jsou-stale-siroce-pouzivany/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Pakistánec byl zat?en v N?mecku kv?li vojenské špionáži
Americké ministerstvo národní bezpe?nosti varuje p?ed útoky TDoS (telephony denial-of-service) - starší ->>
Design: Webdesign