Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Uživatelé nev??í bankám ve vztahu ke svým osobním dat?m

12.03.2013
Spole?nosti Avaya a Sabio provedly pr?zkum, kterého se zú?astnilo 2 000 britských spot?ebitel?. V ?lánku jsou uvedena n?která jeho zjišt?ní.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=14576
Autor: JP


<<- novější - MiniDuke nep?ichází výlu?n? e-mailem
Odborníci: co lze o?ekávat po vydání nové americké kyberbezpe?nostní vyhlášky - starší ->>
Design: Webdesign