Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Ztracený USB disk zdrojem úniku osobních zdravotních dat tisíc? pacient? v Utahu

24.01.2013
Zam?stnanec spole?nosti Goold Health Systems m?l (neoprávn?n?) na svém p?enosném USB disku nezašifrovaná data 6 000 pacient?. Disk ztratil p?i cestování.
Zdroj: http://www.clinical-innovation.com/topics/privacy-security/lost-usb-drive-source-breach-utah-medicaid-patients
Autor: JP


<<- novější - Nato cyber-defence centre - v roce 2013 se k n?mu p?ipojí Velká Británie
Bezpe?nostní chyba mající dopad na sí?ové tiskárny - starší ->>
Design: Webdesign