Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2013
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 02/2013

14.01.2013
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek tohoto týdne upozorníme na dokument ENISA a zprávu spole?nosti Sophos (oba se v?nují hrozbám), na spušt?ní evropského centra pro kybernetickou kriminalitu a nezapome?te si všimnout nové nebezpe?né zranitelnosti Javy.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-john-mcafee-jako-spion/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Oracle záplatoval zranitelnost nulového dne Javy
Mobilní útoky tvo?í rostoucí hrozbu - starší ->>
Design: Webdesign