Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Obavy o bezpe?nost dat mají dopad na využívání cloudu

29.11.2012
Toto nikoliv nové téma bylo tentokrát p?edm?tem p?ehledu, který si objednala Aigra a provedla ho organizace TechValidate. V ?lánku jsou také zmín?ny výsledky p?ehledu spole?nosti IDC, který charakterizoval objem trhu se softwarem pro cloud.
Nebezpe?ím, která v cloudu ?íhají, je v?nován ?lánek New Hack Abuses Cloud-Based Browsers.
Zdroj: http://www.eweek.com/cloud/data-security-concerns-impact-cloud-deployments/
Autor: JP


<<- novější - Priority amerického ministerstva národní bezpe?nosti pro následující dekádu
Rekapitulace kyberkriminality v roce 2012 - úto?níci jdou povelkém byznysu, ob?ti mají velké náklady - starší ->>
Design: Webdesign