Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nebezpe?í využívání cloudu v rozporu s definovanými politikami organizace

14.11.2012
Provedený pr?zkum ukázal na významné rozdíly mezi chováním uživatel? a IT politikami - co se tý?e cloudových aplikací. Podle zjišt?ní spole?ností Symantec a Symform k tomu p?itom dochází ?asto.
Viz také komentá? - Employees Engage in Rogue Cloud Use Regardless of Security Policies.
Zdroj: http://www.cio.com/article/721480/Employees_Engage_in_Rogue_Cloud_Use_Regardless_of_Security_Policies?taxonomyId=3089
Autor: JP


<<- novější - Ztracený notebook NASA, kompromitována byla osobní data mnoha zam?stnanc?
NSA hledá n?kolik kvalitních bezpe?nostních profesionál? - starší ->>
Design: Webdesign