Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

iPhone 5 a iOS 6 ve vaší organizaci. Je na to váš bezpe?nostní tým p?ipraven?

05.10.2012
Jsou zde n?které nové bezpe?nostní vlastnosti, kterou mohou být spravovány centráln?. Pochopiteln? je nezbytná aktualizace bezpe?nostních politik.
Zdroj: http://www.securityweek.com/iphone-5-ios-6-enterprise-your-security-team-ready
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Minimalizujte rizika spojená s vaším BYOD
Desatero p?ikázání ohledn? bezpe?nosti SW - starší ->>
Design: Webdesign