Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Desatero p?ikázání ohledn? bezpe?nosti SW

05.10.2012
Gary McGraw vychází ve svých formulacích z BSIMM4 ( The Building Security In Maturity Model). Tento rámec pro SW bezpe?nost je rozd?len do dvanácti okruh?:
  • Governance (Intelligence, SSDL Touchpoints, Deployment)
  • Strategy and Metrics (Attack Models, Architecture Analysis,Penetration Testing)
  • Compliance and Policy (Security Features and Design, Code Review,Software Environment)
  • Training (Standards and Requirements, Security Testing, Configuration Management and Vulnerability Management)
Zdroj: http://searchsecurity.techtarget.com/news/2240164512/Ten-commandments-for-software-security
Autor: JP


<<- novější - iPhone 5 a iOS 6 ve vaší organizaci. Je na to váš bezpe?nostní tým p?ipraven?
Ameri?ané rozbili skupinu ruských agent?, která posílala do Ruska špi?kové vojenské technologie (elektroniku) - starší ->>
Design: Webdesign