Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zpráva spole?nosti IBM: IBM X-Force 2012 Mid Year Trend & Risk Report

21.09.2012
Komentá? k výsledk?m zprávy si m?žete p?e?íst na stránce Software Code Sandboxes a Bright Spot as Security Flaws Trend Higher. Ve zpráv? je poukazováno mj. na to, že aplikace takových technologií jako jsou nap?. sandboxy zt?žuje zneužívání r?zných exploit? (kterých stále p?ibývá).
Další komentá? k této zpráv? je na stránce - Bashing The Hash: IBM X-Force On Password Follies.
Zdroj: https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/signup.do?source=swg-Tivoli_Organic&S_PKG=ov7304
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Microsoft dnes vydá mimo?ádnou záplatu ohledn? nedávné zranitelnosti IE
Indonésie pracuje na jednom z nejpokro?ilejších sv?tových projekt? pro biometrické ID - starší ->>
Design: Webdesign