Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Firma vyráb?jící mobily kr?í rameny nad zjišt?nou bezpe?nostní chybou

18.09.2012
Virgin Mobile U.S. slibuje zákazník?m, že používá b?žné pr?myslové praktiky k ochran? osobních dat svých zákazník?. Vývojá? ze Silicon Valley však poukázal na to, že každý za?áte?nický programátor m?že proniknout do ú?tu uživatele, vid?t komu volá, ?íst SMS, zaregistrovat si jiný mobil z jeho ú?tu a dokonce koupit nový iPhone.
Viz také komentá? - Virgin Mobile USA online subscriber accounts can be easily hacked, developer says.
Spole?nost Sprint zve?ejn?né informace o možných pr?nicích pop?ela - Sprint says Virgin Mobile users are safe from account hijacks.
Problému se v?nuje také ?lánek - Developer reveals Virgin Mobile login flaw.
Zdroj: http://www.wired.com/threatlevel/2012/09/virgin-mobile/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Stránky indických etických etických hacker? znovu hacknuty
Kaspersky Lab: Flame m?l t?i komplice – jeden stále existuje - starší ->>
Design: Webdesign