Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Spole?nost eIdentity získala jako t?etí akreditaci pro poskytování certifika?ních služeb

30.09.2005
Ministerstvo informatiky ud?lilo firm? eIdentity a.s. akreditaci pro výkon ?innosti akreditovaného poskytovatele certifika?ních služeb. Stává se tak po První certifika?ní autorit?, a.s. a ?eské pošt?, s.p. t?etím subjektem na trhu.

Firma bude zajiš?ovat vydávání kvalifikovaných certifikát? a vydávání kvalifikovaných systémových certifikát?. Poskytování služeb by m?lo být zahájeno v listopadu a to p?ímo na kontaktním míst? v sídle spole?nosti. Další informace a ceník je dostupný na adrese firmy.
Zdroj: http://www.zive.cz/h/Bleskovky/AR.asp?ARI=125862
Autor: JP


<<- novější - PC bez obsluhy se stávají p?edm?tem útok?
Firewally a bezpe?nost firemní IT - starší ->>
Design: Webdesign