Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2006
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Nová vyhláška ?. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatel? certifika?ních služeb

22.08.2006
Ve Sbírce zákon? byla 2. srpna zve?ejn?na vyhláška ?. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatel? certifika?ních služeb.

První ?ást vyhlášky je ur?ena poskytovatel?m certifika?ních služeb a obsahuje požadavky na jejich postupy p?i vydávání kvalifikovaných certifikát?, kvalifikovaných systémových certifikát? a kvalifikovaných ?asových razítek.

Druhá ?ást se vztahuje na ozna?ující osoby, zejména na orgány ve?ejné moci – obsahuje požadavky na ochranu soukromých klí??, které se používají p?i vytvá?ení elektronických zna?ek.

První ?ást vyhlášky nabývá ú?innosti 17.8.2006, druhá ?ást nabývá ú?innosti 1.11.2006.

Zdroj: http://www.micr.cz/files/3629/378.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Bráníme se odposlechu:
Bezpe?nost MS Office - ?ást 1. - starší ->>
Design: Webdesign