Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Spot?ebitelské technologie a možnosti terorist?

12.09.2012
?lánek napsaný k výro?í 11. zá?í ukazuje, kde všude m?že ?íhat nebezpe?í.
Tomuto výro?í je také v?nována diskuze na Schneierov? blogu - Security at the 9/11 WTC Memorial (plus nep?ehlédn?te odkazy v Schneierov? úvodu).
Zdroj: http://www.zdnet.com/military-consumerization-spotlight-countering-the-threat-of-consumer-technology-in-terrorist-hands-7000004008/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Nový útok na systémy Chip and PIN
Botnet, který používá anonymiza?ní prost?edky Toru ke skrytí svých povelových uzl? - starší ->>
Design: Webdesign