Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 31/2012

06.08.2012
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek práv? uplynulého týdne vás upozorníme p?edevším na na další informace z Las Vegas (Black Hat a Defcon), na zprávu spole?nosti Trend Micro a standardn? na aktivity hacker?. Ty se týkají i práv? probíhající olympiády.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-olympiada-a-kyberneticke-utoky/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Uv?zn?ni byli zam?stnanci ?ínského webového giganta Baidu
Organizace špatn? chrání své d?v?rné dokumenty - starší ->>
Design: Webdesign