Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

08 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Organizace špatn? chrání své d?v?rné dokumenty

04.08.2012
V ?lánku jsou komentovány výsledky nedávné studie Ponemon Institute - 2012 Confidential Documents at Risk Study, která vychází z odpov?dí 622 IT a IT bezpe?nostních profesionál? z USA (nutná je registrace).
Zdroj: http://searchsecurity.techtarget.com/news/2240160922/Organizations-have-poor-digital-document-security-survey-reveals
Autor: JP


<<- novější - Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 31/2012
Jak rodi?e a školy mohou omezit kybernetickou šikanu - starší ->>
Design: Webdesign