Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zpráva spole?nosti McAfee: Smarter Protection for the Smart Grid

19.07.2012
Výsledky zprávy jsou komentovány v ?lánku Energy grids are prime attack targets. Zmín?ny jsou následující hlavní zranitelnosti t?chto systém? : zastaralost systém?, autoamtizace, propojenost r?zných zabudovaných systém?.
Zdroj: http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-smarter-protection-smart-grid.pdf
Autor: JP


<<- novější - Krádeže online identit vzrostly o 200 procent oproti roku 2010
K aktuální problematice ochrany hesel - starší ->>
Design: Webdesign