Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Rootkity jsou stále složit?jšími - druhá ?ást zprávy McAfee

19.04.2007
Komentá? ke zpráv? obsahuje ?lánek Dawn Kawamoto - Report: Rootkits becoming increasingly complex.

Jiný komentá?: Robert Jaques - Uber-rootkits challenge security community

První ?ást seriálu (celkem jsou plánovány t?i) - Rootkits, Part 1 : The Growing Threat.
Zdroj: http://www.mcafee.com/us/local_content/white_papers/wp_rootkits_0407.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Google Hacking - obrana, jaké dodržovat základní principy bezpe?nostní hygieny
Vize bezpe?nosti IT - McAfee Sage - duben 2007 - starší ->>
Design: Webdesign