Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Bezpe?nost web? - co je reálné a co není

03.07.2012
Na otázky odpovídá Jeremiah Grossman (founder and Chief Technology Officer of WhiteHat Security). Vyjmenovává podstatné faktory, které tuto problematiku ovliv?ují, charakterizuje sou?asný stav. Za nejvážn?jší zranitelnosti považuje: Cross-Site Scripting, SQL Injection, Cross-Site Request Forgery, and Information Leakage. Vyjad?uje se k problém?m hacktivismu.
Zdroj: http://www.computerworld.com/s/article/9228729/What_39_s_real_and_what_39_s_not_in_web_security?taxonomyId=17
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Soubor nástroj? pro útoky na weby (Blackhole) obsahuje exploit pro Microsoftem nezáplatovanou zranitelnost XML
Phisher usv?d?en za roli v masivním schématu - starší ->>
Design: Webdesign