Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

06 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Dopady nár?stu využívání mobilních za?ízení

13.06.2012
V ?lánku je v této souvislosti uvedeno n?kolik sad doporu?ení spole?nosti Gartner.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=13088
Autor: JP


<<- novější - Návrat k základ?m: Jak se bránit útok?m phisher?
LinkedIn chyboval v základních bezpe?nostních opat?eních - starší ->>
Design: Webdesign