Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

09 / 2005
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Konec monopolu pro vydávání certifikát? - vzh?ru na poštu

01.09.2005
PR ?lánek. Cena je pro uživatele ur?it? zajímavá. Ale jak známo, elektronický podpis živí p?edevším projekty, ve kterých je elektronický podpis aplikován. S ?ím p?ijde ?eská pošta? Elektronické SIPO - jaké bude, v ?em bude jeho výhodnost pro zákazníky? A co dál?
Zdroj: http://www.zive.cz/h/Uzivatel/AR.asp?ARI=125446
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
Design: Webdesign