Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Studie ISACA: Geolocation: Risk, Issues and Strategies

04.05.2012
Pro p?ístup k dokumentu (13 stran) je nezbytná registrace. Komentá? ke studii je v ?lánku Location-based apps thrive despite privacy concerns. Aplikace, které pracují s lokací uživatele (místem, kde práv? je) budí obavy ve vztahu k ochran? soukromí.
Zdroj: http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/Geolocation-Risks-Issues-and-Strategies.aspx
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Microsoft vy?adil ?ínskou bezpe?nostní firmu ze svého programu kv?li úniku informací ohledn? velké zranitelnosti Windows
Epidemicky rostou krádeže ID d?tí - starší ->>
Design: Webdesign