Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

05 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Epidemicky rostou krádeže ID d?tí

04.05.2012
Studie (AllClear ID) zahrnuje 27 000 d?tí, z toho 10,7 procent se stálo ob?tí krádeže ID. V ?lánku je obsažena šestice klí?ových zjišt?ní studie a doporu?ení rodi??m.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=12854
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Studie ISACA: Geolocation: Risk, Issues and Strategies
50 procent podnikání soudí, že cloud je p?íliš riskantní - starší ->>
Design: Webdesign