Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Co zlod?ji identit o?ekávají od datových pr?nik?

26.04.2012
Užite?ný rozbor, který up?es?uje ?asto neúplné informace. Nap?íklad je poukázáno na pr?nik, jehož ob?tí se stala spole?nost Global Pavmaents. Podle vydaných informací se zlod?ji nedostali tak daleko, aby mohli pln? ukrást identity lidí, ale mohou vyráb?t pad?lané kreditní karty.
Zdroj: http://www.securitynewsdaily.com/1772-identity-theft-data-breach.html
Autor: JP


<<- novější - Online fóra jsou hackována a zneužívána v širokém m??ítku
Zpráva spole?nosti Imperva: Hacker Intelligence Report Automation of Attacks - starší ->>
Design: Webdesign