Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2010
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Podle p?ehledu Symantecu má polovina datových center nedostate?né množství personálu

12.01.2010
Firmy šet?í, otázkou je zda nešet?í p?íliš. V ?lánku pak najdete n?které další informace vycházející z výsledk? zprávy - State of the Data Center.
Zdroj: http://www.networkworld.com/news/2010/111110-data-centers-understaffed.html
Autor: JP


<<- novější - P?ipravováno je zve?ejn?ní ?ady nových zranitelností databází (nulového dne)
Zranitelnost fotoráme?ku od Kodaku - starší ->>
Design: Webdesign