Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

GFI: Nejvíce útok? v roce 2011 zaznamenaly opera?ní systémy Microsoft Windows a mezi aplikacemi Google Chrome

10.04.2012
Z úvodu tiskové zprávy: Spole?nost GFI Software, p?ední poskytovatel infrastruktury pro malé a st?edn? velké podniky (SMB), nabízí 5 tip?, jak prost?ednictvím softwarových aktualizací (tzv. patch managementu) minimalizovat bezpe?nostní rizika vyplývající z útok? na podnikovou IT infrastrukturu. Mezi doporu?ované aktivity pat?í zejména dodržování pravidelného rozvrhu aktualizací, automatizace proces? patch managementu a pr?b?žné skenování aktualizovaných systém? s pomocí specializovaných nástroj?.
Zdroj: http://www.gfi.cz/company/news-and-events/press-releases/2012/utoky-v-roce-2011.htm
Autor: JP


<<- novější - Živ?: EU: Kybernetická bezpe?nost a regulace internetu
Ke krádežím internetového p?ipojení - starší ->>
Design: Webdesign