Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2008
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zranitelnost automatických aktualizací SW

21.11.2008
Amol Sarwate uvádí n?kolik p?íklad? z poslední doby. Doporu?uje vypnout automatické aktualizace u t?ch aplikací, které jsou zranitelné (ve vztahu k citovanému nástroji ISR-evilgrade, takovými aplikacemi jsou nap?. Sun's Java, Winzip, Winamp, Mac OS X, OpenOffice, iTunes a Linkedin toolbar).
Zdroj: http://www.scmagazineus.com/Hot-or-not-Software-update-vulnerabilities/article/121252/
Autor: JP


<<- novější - Aktivity spamovacích botnet? se již obnovily na p?edchozí úrove?
Únik utajovaných IP adres n?mecké služby - Bundesnachrichtendienst (BND) - starší ->>
Design: Webdesign