Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 13/2012

02.04.2012
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek tohoto týdne upozorníme na zprávu k dnešní organizované kyberkriminalit? (Detica), dokument k problematice zranitelností v open source SW a z?ejm? nemalý dopad m?že mít kompromitace systému Global Payments.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-eu-hackovani-it-systemu-bude-kriminalnim-deliktem/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Kampa? spamu pocházející jakoby od spole?nosti Hewlett Packard
K datovému pr?niku do systému zpracovatele dat pro platební karty - starší ->>
Design: Webdesign