Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Ohledn? finan?ních podvod? v podnikatelské sfé?e - nejv?tší pen?žní škody vznikají díky klasickým papírovým šek?m

22.03.2012
A tedy nikoliv díky elektronickým platbám. Online podvody p?esto nejsou zanedbatelné. 12 procent dotázaných organizací bylo p?edm?tem alespo? jednoho online podvodu. Vyplývá to z p?ehledu, který zpracovala Association for Financial Professionals (AFP).
Zdroj: http://www.networkworld.com/news/2012/032112-fraud-257521.html
Autor: JP


<<- novější - Hacke?i využili zprávu o hrozbách tibetským aktivist?m jako zdroj útoku
Duqu žije - nová jeho varianta objevena v Íránu - starší ->>
Design: Webdesign