Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zpráva: Imperva’s Hacker Intelligence Summary Report. The Anatomy of an Anonymous Attack

28.02.2012
Komentá? ke zpráv? je obsahem ?lánku Companies should secure their websites before worrying about DDoS attacks from Anonymous. Spole?nosti, které hledají obranu p?ed DDoS útoky od Anonymous by v první ?ad? se m?ly ujistit, že jejich webové aplikace jsou bezpe?né. A to d?íve než použijí anti-DDoS ?ešení.

Další komentá?e ke zpráv? Impervy jsou na stránkách:
Zdroj: http://www.imperva.com/docs/HII_The_Anatomy_of_an_Anonymous_Attack.pdf
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Jak chránit své soukromí v??i Google
Bývalý ?editel NSA na konferenci RSA: Bezpe?ný cloud nep?ichází dostate?n? rychle - starší ->>
Design: Webdesign