Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Zpráva spole?nosti Imperva: Web Application Attack Report

26.07.2011
Dokument má 25 stran. Shrnutí výsledk? analýzy:
  • Due to automation, web applications, on average, are probed or attacked about 27 times per hour or about once every two minutes. At the apex of an attack, web applications experience nearly 25,000 attacks per hour or 7 per second.
  • Four dominant attack types comprise the vast majority of attacks targeting web applications: Directory Traversal, Cross-Site Scripting, SQL injection, and Remote File Inclusion.
  • The United States is the main source of application attacks. Applications are attacked by infected computers, or bots, with most located in the US.
Komentá? k této zpráv? najdete na stránce Cyber-Criminals Use Botnets, Automation to Launch Multiple Blended Attacks.
Zdroj: http://www.imperva.com/docs/HII_Web_Application_Attack_Report_Ed1.pdf
Autor: JP


<<- novější - P?ehled spole?nosti Aleksa: spole?nosti podhodnocují náklady datových pr?nik?
Jaké byly hlavní bezpe?nostní hrozby prvního p?lroku 2011? - starší ->>
Design: Webdesign