Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

07 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

P?ehled spole?nosti Aleksa: spole?nosti podhodnocují náklady datových pr?nik?

26.07.2011
P?ehled byl v?nován r?zným aspekt?m IT bezpe?nosti, ?lánek obsahuje p?etišt?ní vydané tiskové zprávy.
Zdroj: http://www.net-security.org/secworld.php?id=11334
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - K útoku na baterie notebook? spole?nosti Apple - takto lze instalovat i malware
Zpráva spole?nosti Imperva: Web Application Attack Report - starší ->>
Design: Webdesign