Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

K nové variant? trojana Zeus

28.02.2012
Autor ?lánku komentuje sou?asnou podobu tohoto trojana, kdy instrukce se ší?í technikami P2P a není tedy nutné využívat povelová a ?ídící centra (C&C ).
Viz také - Malware Authors Expand Use of Domain Generation Algorithms to Evade Detection.

Podrobn?jší informace jsou ve zpráv? spole?nosti Damballa - DGAs in the Hands of Cyber-Criminals.
Viz komentá? - #RSAC: Domain generation algorithm tricks used by 6 crimeware families to carry out attacks.
Zdroj: http://www.theregister.co.uk/2012/02/27/p2p_zeus/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Bývalý ?editel NSA na konferenci RSA: Bezpe?ný cloud nep?ichází dostate?n? rychle
Po t?i m?síce byly ší?eny aplikace obsahující zadní vrátka pro maligní SW - starší ->>
Design: Webdesign