Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

10 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Objevila se nová, P2P verze trojana Zeus

12.10.2011
V ?lánku jsou popsány nové vlastnosti, které tato verze obsahuje. Se zjišt?ním p?išla švýcarská firma Abuse.ch.
Viz také komentá?e:
Zdroj: http://threatpost.com/en_us/blogs/p2p-version-zeus-botnet-appears-101111
Autor: JP


<<- novější - GFI Software: 5 nej?ast?jších zp?sob?, jakými zam?stnanci kradou firemní data
Tv?rce SSL k sou?asným problém?m tohoto protokolu - starší ->>
Design: Webdesign