Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

?eská republika podepsala dohodu ACTA. Co s tím?

30.01.2012
Ji?í Peterka na Lup?: Podpis ?eské velvyslankyn? v Japonsku pod dohodou ACTA ješt? neznamená, že se tato dohoda stává pro ?R závaznou. Musela by být ješt? ratifikována. Poda?í se p?esv?d?it zákonodárce, aby tento bianco šek pro Velký Obsah nevystavovali, ale roztrhali a hodili do koše?

Viz také ?lánek Co je to ACTA a pro? se této “dohody” bát? (Daniel Do?ekal).
Zdroj: http://www.lupa.cz/clanky/ceska-republika-podepsala-dohodu-acta-co-s-tim/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Datové pr?niky se opakují, stejn? jako historie
Co je kyberkriminalita? 15 jejích sou?ástí - starší ->>
Design: Webdesign