Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

02 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Protipirátská unie: Mediální bou?e kolem dohody ACTA je jen bublina

03.02.2012
Markéta Prchalová, ?editelka ?eské protipirátské unie: Tu všeobecnou hysterii hrozící zánikem svobodného internetu v d?sledku podepsání dohody ACTA prost? nechápu. Jsem právník a kone?ný text dohody, který v ?eské verzi visí na stránkách ministerstva pr?myslu a obchodu už od za?átku listopadu minulého roku, jsem, asi na rozdíl od v?tšiny t?ch k?ikloun?, p?e?etla. Dohoda ACTA nep?ináší z hlediska našeho právního ?ádu nic nového ani zásadního. Otázky, které upravuje, jsou už zpravidla upraveny jinými mezinárodními dohodami a úmluvami, zejména dohodou TRIPS z roku 1994, a sm?rnicemi Evropské unie.
Zdroj: http://technet.idnes.cz/protipiratska-unie-medialni-boure-kolem-dohody-acta-je-jen-bublina-10m-/sw_internet.aspx?c=A120201_131255_sw_internet_vse
Autor: JP


<<- novější - Datové pr?niky z nezašifrovaných za?ízení - v roce 2011 vzrostl jejich po?et o 525 procent (USA, zdravotnictví)
NIST vydal draft: Special Publication (SP) 800-61 Revision 2, Computer Security Incident Handling Guide - starší ->>
Design: Webdesign