Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

01 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Organizovaná kriminalita a škodící interní zam?stnanci

21.01.2012
Chris King (Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University) zpracoval studii, kde rozebírá problematiku organizované kriminality, p?itom vychází ze skute?ných zdokumentovaných p?ípad?. V záv?ru uvádí n?kolik doporu?ení.
Zdroj: http://www.cert.org/archive/pdf/12tn001.pdf
Autor: JP


<<- novější - Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 03/2012
M?že v?bec být Internet zni?en? - starší ->>
Design: Webdesign