Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

03 / 2012
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

K p?ehledu: 2012 Carnegie Mellon CyLab Governance survey

01.03.2012
Další z ?ady p?ehled? dokumentujících situaci na poli bezpe?nosti IT, která se objevila v návaznosti na konferenci RSA 2012. Mén? než t?etina respondent? uvádí, že jejich management p?ebírá alespo? jakous takous odpov?dnost ve vztahu k IT. Tyto výsledky jsou komentovány v ?lánku Most executives don´t pay attention to cyber risks.
Zdroj: http://www.rsa.com/innovation/docs/11656_CMU_-_GOVERNANCE_2012_RSA_Key_Findings_v2_%282%29.pdf
Autor: JP


<<- novější - Kybernetická kriminality a ov??ení online identity
Anonymous a nepoda?ený útok na Vatikán - starší ->>
Design: Webdesign