Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Pr?niky v podnicích: hrozby mající p?vod v interních zam?stnancích, a to ty, které zp?sobují nejvíce škod

22.12.2011
Vyjmenovává je v slideshow Fahmida Y. Rashid.
Zdroj: http://www.eweek.com/c/a/Security/Enterprise-Data-Breaches-Insider-Threats-That-Cause-Most-Losses-239146/
Autor: JP


<<- novější - Falešné stránky na eBay nabízí iPhone 4S za polovi?ní cenu
Bezpe?nostním minovým polem roku 2012 budou vlastní soukromá za?ízení zam?stnanc? - starší ->>
Design: Webdesign