Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Microsoft BitLocker - p?íru?ka

20.12.2011
Je rozd?lena do t?í v?tších blok?:
  • Understanding Microsoft BitLocker
  • BitLocker To Go basics
  • The latest on BitLocker
a každý z nich obsahuje n?kolik odstavc?, na jejichž zpracování se podíleli r?zní auto?i.
Zdroj: http://searchenterprisedesktop.techtarget.com/guides/Guide-to-Microsoft-BitLocker?track=NL-1108&ad=857845&asrc=EM_NLT_15810975&uid=4169286
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Služba pro kyberkriminalitu - zahlcení telefonní linky
Osm p?edpov?dí pro mobilní bezpe?nost v roce 2012 - starší ->>
Design: Webdesign