Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

04 / 2007
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

BitLocker - šifrování disk? ve Windows Vista

26.04.2007
Vstupní vysv?tlení souvisejících postup?. Podrobn?ji potom v odkazech na konci ?lánku.
Zdroj: http://activewin.com/articles/2007/6.shtml
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Chytrá USB - nebezpe?í, na které je nutné brát z?etel
VoIP - popis sou?asných hrozeb a existujících bezpe?nostních opat?ení - starší ->>
Design: Webdesign