Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

THC-Hydra a Medusa, open source nástroje pro hádání hesel

15.12.2011
N?kolik poznámek k využití t?chto program? jako penetra?ních nástroj? ve vaší síti. Uvedeny jsou i odkazy, kde lze získat další informace.

Viz také ?lánek - Top ten password cracking techniques.

Problematikou práce s hesly se zabývá nová zpráva spole?nosti Imperva - Hacker Intelligence Initiative, Monthly Trend Report #7. Viz také komentá? k jejím výsledk?m - Combating Password Cracking Tools in the Enterprise.
Zdroj: http://www.linuxsecurity.com/content/view/156412?rdf
Autor: JP?ína je za hacknutím 760 spole?ností - starší ->>
Design: Webdesign