Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

12 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Vyšly Bezpe?nostní st?ípky 49/2011

12.12.2011
Pravidelný pond?lní p?ehled informací vztahujících se k problematice bezpe?nosti IT. Z novinek práv? uplynulého týdne vás upozorníme na uniklý draft sm?rnice EU k ochran? dat, na doporu?ení, co d?lat v situacích, kdy byl zjišt?n datový pr?nik, a sady bezpe?nostních p?edpov?dí pro rok 2012.
Zdroj: http://www.root.cz/clanky/bezpecnostni-stripky-jak-zabezpecit-mobilni-zarizeni/
Autor: JP


Heuristické vyhledání souvisejících článků v archívu NEWS

Pozor - není zdaleka přesné a výsledek je bez záruky...
Chcete-li článek obsahující konkrétní termín - pou·ijte funkci vyhledávání !
<<- novější - Sváte?ní nákupy - vyhn?te se pirátskému SW
Microsoft vydal beta verzi svého nástroje Windows Defender Offline - starší ->>
Design: Webdesign