Obsahuje:
  • všechny e-ziny od 9/1999
  • celou databázi NEWS
  • soutěže 2000-2011
  • další články a BONUSY

Security - News

http://crypto-world.info

Crypto - News | Security - News

11 / 2011
Vybrali pro vás: TR - Tomáš Rosa, JP - Jaroslav Pinkava, PV - Pavel Vondruška, VK - Vlastimil Klíma

Americká armáda m?ní p?ístup k výchov? v IT

21.11.2011
Rozsáhlý ?lánek komentuje nastávající zm?ny, které se pochopiteln? dotýkají p?edevším bezpe?nostních aspekt? problematiky IT.
Zdroj: http://fcw.com/articles/2011/11/28/feat-military-cyber-training.aspx
Autor: JP


<<- novější - ?ty?i hrozby kyberkriminality, které se objevují stále ?ast?ji
Jak chránit d?ti p?ed hrozbami Internetu ! - starší ->>
Design: Webdesign